Odla potatis

Nu är det dags att börja tänka på potatis, det finns många sorter att välja på och et finns några knep för att få tidig potatis. Här kommer några tips från potatisproffsen på Stubbetorp.

Val av sättpotatis Välj först vad för slags potatis du vill ha beroende knölegenskaper och när du önskar skörda den. Använd alltid stadsplomberad kvalitetssäkrad sättpotatis (utsäde), då detta är en garanti för att få friska och rika skördar. Klassificerat basutsäde är av högsta tillgängliga kvalité. Kontrollera alltid plomberingsetiketten på sättpotatispåsen, där det klart ska stå potatissort, tidighet, klassificeringsnummer, klass, storlek, certifieringsutgivare samt flertalet andra uppgifter. Var uppmärksam om påsen saknar etikett eller om den är ofullständig i de ovannämnda uppgifterna. För mer information www.stubbetorppotatis.nu.
Förgro din potatis Plocka ur potatis först ur förpackningen och placera potatisen förslagsvis var för sig i en äggkartong, i ett ljust, rumstempererat (15-20°C) och frostfritt utrymme. Det ska ske några veckor före plantering. Sättpotatisen kommer då att få groddar som gör att potatisen växer fortare när den väl är planterad. Förgroning är inte alltid nödvändigt men är en bra start för potatisen!

Jordförberedelser och plantering Att odla potatis är enkelt! Välj ut en ny plats i trädgårdstäppan på hösten/våren för potatissättning och jordförbättra trädgårdslandet (lerjorden) med barkmull, kompost och sand. Grundgödsla sedan jorden medexempelvis Stubbetorps Trädgård och Potatisgödsel, som är ett miljövänligt, kravgodkänt långtidsverkande gödsel. Bearbeta jorden väl (till 15-20 cm djup) och gör hål för sättpotatisen. Tänk på att groddarna ska vara uppåt.

Odling När du väl har satt ner sättpotatisen i jorden gäller det att vattna ofta speciellt viktigt vid torka. Luckra jorden efter hand och rensa bort allt ogräs. Kupa upp jord kring potatisplantan när den är 10 – 15 cm hög. Täck knölarna inte bladen! Knölar som utsätts för ljus blir gröna och oätliga. Du kan även odla potatis i exempelvis pallkrage och i hink. Gör enligt nedan.

I pallkrage 1.  Välj ut en solig plats i trädgården. 2.  Lägg ut markduk för att hindra gräs och ogräs. 3.  Ställ två pallkragar på varandra och fyll på med plantjord och långtidsverkande gödsel Stubbetorp Trädgård & Potatisgödsel. 4.  Sätt potatisen (förgrodd), inte för djupt (ca 5 cm) och täck med jord. 5.  För snabb uppkomst och tidig skörd, täck pallkragen med odlingsväv. 6.  Vattna och kupa upp jord runt plantorna allteftersom blasten växer. 7.  Tag bort väven när frostrisken är över.

I hink 1.  Förgro potatisen. Placera potatisen ljust och i rumstemperatur 3 – 4 veckor innan den sätts. 2.  Odla i dränerade stora krukor eller hinkar. 3.  Fyll i 10 cm jord, sätt en eller flera potatisar och fyll sedan så potatisen täcks med ca 5 cm jord. Vid frostrisk ta in odlingskärlet! 4.  Fyll på med mer jord när plantan kommer upp. Upprepa tills kärlet är fullt. 5.  Varm placering ger tidig skörd; dock högst 25°C. 6.  Vattna ofta vid torka. 5. Skörda din potatis Innan du tar upp din potatis, skrapa bort lite jord så du ser om potatisen har uppnått den storlek du önskar. Om du vill lagra in din potatis för senare konsumtion, klipp av blasten och låt potatisen ligga kvar i jorden 2-3 veckor. Då bildar potatisen tjockare skal och klarar lagringen bättre.

Förvaringsrekommendationer Lagringslokal/rum:  Svalt, frostfritt, luftigt och mörkt. Om möjligt temperatur 5-15°C. Lagringsmaterial:  Säckvävssäckar, trälårar, papperspåsar då det är luftigt. •  Tänk på att undvika ljus på potatisen då potatisen vid ljusexponering blir grön och oätlig! Undvik täta plastpåsar som förvaring! Skörda och njut av din potatis!

Läs mer om potatis

www.stubbetorppotatis.nu