Grönare gräs med Petters goda råd

En perfekt gräsmatta kan vara en golfgreen för en del, medan andra känner lycka över ett gräs där klöver och tusensköna också frodas.

-Hur mycket jobb du behöver lägga på gräsmattan beror på din ambitionsnivå, konstaterar Petter Wern på Blomstertorget.

Grunden för en fin gräsmatta är noggranna förberedelser.

-Det gäller oavsett om du ska så gräsfrön eller rulla ut en färdig gräsmatta, säger Petter som understryker att även en utrullad matta måste få tid att rota sig innan den tål trampet av fötter.

 Sensommaren bra såtid

Finns det snabbväxande gräsfrön?

-Ja, det gör det. Men då måste man vara medveten om att gräset fortsätter att vara snabbväxande även sedan det är etablerat. Det behöver klippas lite oftare än vanligt gräs, säger Petter.

Den bästa tiden för att så gräsmatta är på sensommaren och tidigt på hösten. Den högre luftfuktigheten gör då att gräsfröna gror mycket lättare.

Smidigt med såmaskin

Hur går man tillväga när man ska så gräs?

-Se till att marken har rätt lutning från huset, för vattenavrinningens skull. Jorden ska krattas fri från jordkockor och gropar. Med en gallervält packas jorden bra samtidigt som det översta jordlagret luckras upp. Jag tycker också man ska använda en såmaskin för att få ut fröna jämt fördelat. Då räcker fröna till den yta som utlovas på fröpåsen. Självklart lånar vi ut både gallervält och såmaskin till de kunder som köper gräsfrö hos oss, säger Petter.

Petter tips för en fin gräsmatta:

-Gödsla tre gånger om året, med gräsmattegödsel.

-Kompletteringsså kala fläckar med rätt gräsfrön – eller bryt av med tusensköna och klöver!

-Klipp 20 procent av gräsets längd per gång, gärna finfördelat klipp som får gå tillbaka ner i gräsmattan som gödsel.