Att beskära häckar

Häckar kan beskäras vid många olika tidpunkter och på olika sätt. Innan du sätter igång med sommarbeskärningen finns det några saker som kan vara bra att känna till för att få ett bra resultat. 

FORMKLIPPT HÄCK. 


Buskar som är vanliga till klippta häckar är t ex liguster, måbär, häckoxbär, hagtorn, buxbom, bok och avenbok. 
Under sommaren är det bra att putsa formklippta häckar 1-2 ggr, så att de får en fortsatt fin form och håller sig täta. 

Så här års klipper man bara på årets nya grenar som är mjuka och har blad, annars får häcken lätt fula partier utan bladverk.
Då och då kan man behöva klippa lite mer på en uppvuxen häck för att minska bredd eller höjd på häcken. Det görs under perioden när häcken är i vila och inte har blad. Bästa tiden är på senvintern/tidig vår (februari-mars). Då kan du beskära rejält även i tjockare grenar till önskad höjd och bredd. 

Avenbok -ett undantag 

Det finns undantag när det gäller vårbeskärning på häckar, och det gäller främst avenbok, Carpinus betulus. På avenbok ska du aldrig beskära förvedade grenar under senvintern/våren , eftersom de börjar blöda/sava då, vilket gör att plantan tappar kraft. 

En avenbokshäck som du vill göra en större beskärning på i förvedade grenar, ska beskäras under JAS.  (Det gäller även naverlönn, Acer campestre, som ibland används till klippta häckar).

FRIVÄXANDE HÄCK

Friväxande häckar av t ex brudspirea, bukettspirea, vresros, ölandstok eller syrén kan du gallra eller putsa lätt under sommaren. 

En hårdare gallring eller en ”föryngringsbeskärning” däremot (där häcken klipps ner till marken och får börja om) bör göras under senvintern eller tidig vår, innan bladen kommer. Då får du den bästa nytillväxten och många nya fina grenar att bygga vidare på

BARRHÄCK
En häck av barrväxter t ex tuja, gran eller idegran klipps på våren, och det är viktigt att putsa dem regelbundet för att få dem täta. Det är dock viktigt att inte klippa för hårt så att du kommer in på partier utan barr. Den enda barrväxt som kan skjuta nya skott från grenar utan barr är idegran, Taxus.

Läs mer om barrväxter nedan i avsnittet ”Unga häckar/ genomgående stam. ”

UNGA HÄCKAR
En ung häck på tillväxt bör beskäras så att de får nytillväxt på ca 25 cm mellan varje beskärning. När skotten klipps av utvecklar de flera nya sidoskott och det gör häcken stadig och tät. Du kan klippa en häck flera ggr under sommaren om de växer mycket. Putsa också till formen tidigt på våren (innan bladen kommer) om du behöver rätta till något. (Vårbeskärning görs  inte på avenbok, se ovan) 

En häck bör alltid ha svagt inåtlutande sidor mot toppen för att bli stadiga och inte skugga nedre delen av häcken. Tänk på stora bokstaven A när du klipper så får du rätt form. 

Genomgående stam.

Bok, avenbok och barrväxter (t ex tuja och gran) har en genomgående stam i mitten av varje planta. På dem ska man inte klippa toppen förrän önskad höjd på häcken uppnåtts. Annars stannar tillväxten av ett tag i väntan på att ett nytt toppskott bildas. Det är däremot viktigt att klippa sidorna på bok och barrväxter regelbundet, annars blir sidogrenarna grova och yviga istället för täta. 

Se till att du har bra verktyg när du ska beskära så går jobbet enklare och snabbare. På Blomstertorget hittar du häcksaxar, sågar, sekatörer, räfsor mm av många olika fabrikat. 

Boktips: 

”Beskärningsboken” av Vollbrecht, Alm och Veltman