Beskär dina fruktträd!

Beskär dina fruktträd!

 

På den här sidan får du lite råd och tips på hur du beskär dina fruktträd. Vill du ha mer information eller har specifika frågor kontakta personalen i trädgården. Lycka till!

Redskap

När du ska beskära dina fruktträd behöver du en sekatör, gärna med rörligt mothåll, en handsåg och en stege. Köp gärna verktyg av bra kvalitet och ta hand om dina verktyg så har du användning och glädje av dem under en lång tid.

Ett glatt humör och ett bra balanssinne och sedan är det bara att sätta igång.

Varför ska fruktträden beskäras?

När du beskär dina fruktträd får de fart och sätter nya skott. Tillväxten ökar. Det är viktigt att klippa eller såga bort sjuka eller skadade grenar så att inte sjukdomar sprider sig eller skadorna blir en ingång till för t.ex. rötsvampar.

Sommarbeskärning ger inte så mycket tillväxt utan öppnar upp så att solen kan lysa på frukten och göra den vackrare, godare och större.

När ska fruktträen beskäras?

Alla träd mår bäst av att beskäras under JAS-perioden (Juli, Augusti, September). Men det kan vara svårt att se vad som ska beskäras när träden är fulla av blad och kart. Äpplen och päron är tåliga och beskärs helst under vårvintern när trädet fortfarande är i vila och den största risken för frost är över (inte kallare än -10°c). När man beskär under vårvintern kommer de sätta en hel del vattenskott. Vattenskott växer rakt upp och tar energi från blomning och frukt. Dessa skott är bra om man rycker bort runt midsommar. Fördelen med att rycka bort skotten är att roten följer med och då inte ger upphov till nya skott. Dessutom blir det mer ljus, vatten och näring till frukten.

Stenfrukt ska beskäras efter skörd, senast i september. Surkörsbär beskärs ej och bigarråer ska helst inte beskäras.

Sjuka och skadade grenar kan man ta bort under hela året.

Hur beskär man?

Innan du börjar beskära ställ dig en bit från trädet och titta på hur det ser ut, gå också runt och titta från olika håll, det ger dig en bild av vad som behöver beskäras. Under arbetets gång är det också bra att kliva ner från stegen och gå runt och titta på trädet. När du ser grenarna från en annan vinkel kan det vara lättare att se vilka du ska behålla eller beskära. Det är viktigt att behålla trädets karaktär och få rätt balans i kronan. När man beskär är det viktigt att man lägger snittet rätt för att trädet ska kunna läka.  När man sågar eller klipper av en gren gör man det intill grenkragen (se bild). Om man sågar parallellt med stammen kan såret bli en inkörsport för rötsvampar. Det är viktigt att inte heller lämna kvar en stump av grenen då den också lätt blir en ingång för rötsvampar när den torkar. Ta bort döda, parallella, skadade, korsande och inåtväxande grenar. Beskär alltid i grenvinklar eller vid en knopp.

Om det är en grövre gren man ska såga bort finns det risk för fläkning och då är det viktigt att inte såga vid grenkragen. Då sågar man ca 50 cm från stammen ett undersnitt men inte helt igenom utan bara tills sågen börjar klämma. Sen sågar man ett nytt snitt ovanifrån ca 10-20 cm utanför undersnittet tills grenen faller i marken. (se bild) Avslutningsvis sågar man bort grenstumpen intill grenkragen.

Äldre fruktträd

Om det finns ett stort beskärningsbehov kan det vara klokt att dela upp beskärningen på 3-4 år. Det är mycket viktigt att inte stympa trädet. Börja med att ta bort vattenskott som växer rakt upp och har långt mellan noderna ev. lämnas några som saftavledare i toppen. Det är viktigt att få in ljus í kronan, om inte detta sker så får trädet tomma grenar med växtlighet endast längst ut på grenen.

Vid kraftig föryngring såga av grenen vid en förgrening så att en av sidogrenarna blir den nya huvudgrenen. Om du inte vill att trädet ska växa så mycket, beskär du efter en gren som växer nedåt eftersom nedåtgående grenar inte har någon tillväxt.

Uppbyggnadsbeskärning av nyplanterade fruktträd

När du köpt och planterat ett träd så toppar du in grenarna med ca 1/3, förutom toppgrenen. Ta bort den gren som konkurrerar med toppen. Spara 3-4 grenar första året, 4 om de är väl spridna. Toppen ska alltid vara högst. År 1-3 beskärs de nya grenarna in ca 1/3, även den gren som konkurrerar med toppen. Sedan får trädet växa fritt och den vanliga underhållsbeskärningen görs varje vårvinter om det behövs.