Germino Trädgårdsgödsel

Ny Formula med mindre doft!

Artikelnummer G2022 Kategori

Näringsrik biogödsel som sluter kretsloppet

Germino Trädgårdsgödsel, en förnybar och näringsrik produkt som passar de flesta växter i trädgården och växthuset. Produkten har ett gynnsamt innehåll av både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium samt olika mikronäringsämnen. Genom att använda biogödsel som växtnäring återförs viktiga näringsämnen till jorden.

Biogödsel är den produkt som blir kvar när matavfall och andra organiska restprodukter används för att producera biogas. I sin tur ger den näring till nya grödor, som ger mat och matavfall till biogasprocessen och vi får ett slutet kretslopp.

Germino trädgårdsgödsel innehåller även viktiga mineraler och näringsämnen som magnesium, järn, svavel, kobolt, koppar, nickel och zink. Både det organiska materialet i biogasprocessen och biogödseln i denna dunk har hygieniserats genom värmebehandling i 70°C.

  • Gödsla vid behov, cirka 1-2 gånger per vecka.
  • För att minska lukt och kväveavgång, gödsla direkt på jorden och vattna efter spridning.
  • Gödsla inte direkt på ätbara frukter/växter utan istället på jorden kring växten.
  • Gödsla inte där betesdjur går.
  • Nyplanterade växter bör gödslas med försiktighet.
  • Undvik att gödsla perenner med biogödsel sent på hösten

Tillverkas av Tekniska verken i Linköping AB.

229,00 kr

Produktinformation

Ytterligare information

Storlek

5l

Varumärke