Prydnadsträd

Prydnadsträd

Välja rätt prydnadsträd

 

Träden är trädgårdens stomme, de skapar rum och avskärmar, blir trädgårdens tak och väggar. Det är viktigt att välja rätt träd för rätt plats i trädgården. Börja med att ta reda på vilka förutsättningarna är på platsen zon, jord och läge. Vilken typ av träd vill du ha, blommande tex prydnadskörsbär, magnolia eller hästkastanj eller ett träd med dekorativ bark tex Näverhägg, glanskörsbär eller björk. Många buskar går också att köpa uppstammade som ett mindre träd tex Syren, hagtorn och oxbär. Många prydnadsträd finns i dag att köpa toppympade vilket innebär att stammen inte kommer växa mer på höjden utan det är bara kronan som växer. Dessa träd passar bra i den mindre trädgården och i rabatter och samplanteringar, vissa sorter som tex salix passar också bra i kruka.

Välj ett träd som är välförgrenat och där kronan ser jämn ut. Finns det grenar som korsar varandra eller växer in i kronan kan man ta bort dem. Titta också om trädet har en toppymp eller en bottenymp, det kan också vara rotäkta. Det avgör hur stort trädet kommer bli med tiden vilket man bör ta i beaktning när man köper träd så att det inte efter en tid blir för stort för platsen.

Exempel på populära prydnadsträd är:

Japanskt prydnadskörsbär, Klotlönn, Eukalyptusvide, Hängsälg, Rönn, Silverpil, Blodhägg, Ullungsrönn, Prydnadsapel, Ornäsbjörk