Weibulls Rönnbärsfälla

Artikelnummer WEI4223 Kategori

Feromonfälla för kontroll av Rönnbärsmal Argyrestia conjuge i framförallt äppelodlingar. Feromonkapseln innehåller ett artspecifikt doftämne, Rönnbärsmalshonans sexualferomon, som lockar hanen när honan är könsmogen och det är tid för parning. Feromonfälla för Rönnbärsmal ger en säker indikation på hur stor förekomsten av Rönnbärsmal är. OBS! Fångst av hanar i fällorna indikerar att det finns Rönnbärsmal, men andra åtgärder måste göras för att bekämpa främst larverna som är de som åstadkommer skadorna i äpplena. Både Äppelvecklare och Rönnbärsmal förekommer i äppelodlingar så man bör därför ha fällor för varje art. Rönnbärsmalslarver gör gångar i hela fruktköttet, medan Äppelvecklarlarver ger framförallt mer koncentrerade skador kring kärnhuset i äpplet. Weibulls feromonfälla hängs upp i ett träd strax efter blomningen. Häng inte upp flera fällor i ett träd. Produkten består av ett deltahus, fyra limskivor och fyra feromonkapslar (gummitutor). Limskiva och kapsel byts med tre-fyra veckors mellanrum för säker kontroll av Rönnbärsmalunder hela säsongen.

129,00 kr

Produktinformation

Ytterligare information

Varumärke