Vårens häckplantor

Häck- plantera och sköta

Den bästa tiden på året att plantera häck är på våren eller hösten ,då kan man även välja att sätta barrotade plantor. Krukodlade plantor går att sätta under hela säsongen. Vintergröna häckar är bäst att plantera under våren så att de hinner rota sig innan vintern.

Barrotat innebär att plantorna grävs upp från odlingen och levereras i 10-pack under vår och höst. Dessa plantor är både billigare och mer lätthanterade än krukodlade plantor. De mår bäst i att planteras direkt efter att du handlat dem så att inte rötterna tar skada eller torkar.

Krukodlade plantor har vuxit upp och rotat sig i krukan och går därmed att plantera under hela säsongen. De är ofta större och ger ett mer färdigt intryck direkt när du satt dem. Oftast behövs inte lika många plantor som när du sätter barrotat.

Jord

För det mesta går det bra att använda den jord man har och förbättra den med planteringsjord. Om du har en tung lerig jord förbättrar du den med barkmull eller torv, du kan också blanda ner lite kogödsel. Är jorden sandig behöver du öka mullhalten för att jorden ska kunna hålla fukten bättre. Blanda med kompostjord och torv, du kan även blanda i lera. När du planterat din häck täck gärna jorden med t.ex. täckbark för att minska risken för uttorkning. Låt inte gräset växa in mot häcken förrän häcken eftersom de konkurrerar om näringen.

Plantera

När du ska plantera din häck är det enklast att gräva ett dike att sätta plantorna i, diket bör vara ca 40 cm djupt och 70 cm brett. För att häcken ska bli rak kan man spänna upp en lina över diket och ha den som riktlinje. Innan du börjar plantera, ställ plantorna en stund i en hink med vatten så att de blir genomvattnade. Gräv där efter en grop till den första plantan, jordförbättra med kompostjord eller plant jord blandat med kogödsel. Fortsätt sedan att gräva en grop till nästa planta, på detta sätt kan du använda jorden från föregående planta och slipper stora svårhanterliga jordhögar. När du sätter ner plantan sprid ut rötterna så att de inte blir ihop tryckta i botten, ev. behöver du beskära rötterna på den barrotade plantan. Fyll på med jord och trampa till så att plantan står stadigt. Sätt gärna häcken lite upphöjt, då jorden sjunker ihop och med tiden kan det annars bildas en sänka där vatten kan bli stående. Tänk på att barrotade plantor av vintergrön liguster, Avenbok, Poppel och bok inte ska planteras på hösten men om de är krukodlade går det att plantera dem under hela säsongen.

Vattna

Den nyplanterade häcken behöver vattnas igenom ordentligt vid planteringen och sedan en gång i veckan under den första sommaren. Sedan räcker det med att man vattnar vid torka. Planterar du på hösten, vattnar du igenom vid plantering för att sedan titta till häcken en gång i veckan. Oftast är hösten ganska fuktig vilket gör att behovet av att vattna minskar men om det blir en torr höst måste man hålla lite koll på häcken. Det är viktigt att vattna rejält när du vattnar så att vattnet når ner till rötterna. Häcken kan inte bilda nya rötter om det är torrt. Det kan också vara bra att ha i åtanke att en regnskur ofta bara fuktar det översta lagret jord och inte når ner till rötterna. Om du är osäker om du vattnat tillräckligt ta en spade och gräv upp en tuva, det syns tydligt hur långt ner vattnet nått.

Beskärning

För att den nyköpta häcken ska växa sig tät och fin är det viktigt att beskära den från början. Om du planterar din häck på våren beskär du den efter plantering till ca 20 cm ovanför jord. Om du planterar på hösten beskär du kommande vår. Detta gäller inte häckar som avenbok, thuja, bok och gran de toppar man inte förrän de nått önskad höjd, eftersom de vid toppning inte växer mer på höjden. De ska klippas på sidorna för att grena sig och bli täta. I fortsättningen så uppbyggnads beskär man på vårvintern och man släpper upp plantan ca 20 cm/gång. Vilket innebär att våren efter man planterat sin häck klipper man ner den till 40cm året efter till 60cm osv tills den nått önskad höjd. Det är bra att klippa häcken på sidorna så att den grenar sig och blir tät. Runt midsommar och i augusti kan man göra en sommarbeskärning då man toppar och snyggar till häcken. Låt gärna häcken bli smalare upptill då når solljuset ner till häckens bas så att den inte blir gles längst ner.

I fortsättningen beskärs häcken en gång runt midsommar och/eller under JAS (Juli, Augusti, September).

Den friväxande häcken kan man ta ner till hälften vid plantering. I försättningen beskär man den som en solitär buske d.v.s. man skär bort gamla och felväxande grenar ända nerifrån. Blommande sorter t.ex. syren beskärs på vårvintern eller efter blomning så att man inte skär bort blomningen. Om häcken har blivit risig efter 5-10 år kan man göra en föryngrings beskärning och ta ner den till ca 20 cm.